A titoktartás

Mit jelent a sírig tartó titoktartás?

Nos, egészen pontosan azt, amit szó szerint jelent: életünk végéig titok övezi mindazt, ami egy MasterMind csoporttalálkozón elhangzik. Felmentést kapni nem lehet, és ez alól nincs kivétel akkor sem, ha az elhangzottak esetleg kellemetlenek, netalántán olyan tevékenységre, magatartásra utal, ami esetleg törvénysértő lehet.
(Megjegyzem, hogy nem célunk a törvénysértő állapot fenntartása, annál inkább annak megszüntetése!)

Még a hatóság hivatalosan feltett kérdését is elutasítjuk, - ha esetlegesen kérdőre vonnának - azzal, hogy az ügyre vonatkozóan titoktartás kötelez, ezért nem nyilatkozhatunk.
A magam részéről még feleségemmel sem beszélgetek olyan dolgokról, amik egy MasterMind találkozón hangzanak el, pedig biztos vagyok abban, hogy tőle nem kerülhet ki semmi.

Mivel erősíthetjük meg a titoktartásra vonatkozó nyilatkozatunkat?

Az első, hogy azt írásba foglaljuk, és azt minden taggal aláíratjuk.

Mi emberek olyanok vagyunk, ahogy a mondásból is ismerjük: " A szó elszáll, az írás megmarad". Ha tehát valamit leírunk, sőt azt aláírásunkkal megerősítünk, akkor annak súlya van, és kötelez.

Ha az írás kiegészül azzal a formulával, hogy "fogadom" akkor ez hatványosan emeli annak súlyát. Fogadkozni ritkán szoktunk, és fokozottan megerősíti azt, amit így állítunk.

A GoldenMind-MasterMind által szervezett csoportoknál ennek ünnepélyesebb hangulatot és körülményeket is teremtek, hogy ezzel is megerősítsem a titoktartási fogadalom komolyságát. 

Mi történik, ha valakiről kiderül, hogy megszegve a fogadalmát mégis kifecsegi a MasterMind csoport tagjaitól származó információkat?

Nem szeretnék annak a tagnak a helyében lenni, akiről ez kiderül. Nem, nem a bosszú miatt, bár gyanítom, hogy az sem maradna el...

A szankció, hogy a titoktartást megsértő csoporttagot azonnal kizárja a MasterMind csoport. Ebben nincs bocsánat!

A továbbiakra vonatkozóan a csoport tagjaira bízom, hogy a kizárást mivel egészítik ki, és azt miként hajtják végre, azonban képzeljük el, hogy 6-7 harcedzett vállalkozó mi mindent tehet, ha a titoksértőt jól ismerik... belegondolni is borzongató...

Mintegy 10 éves tapasztalatomból eredően azt tudom állítani, hogy a GoldenMind-MasterMind által szervezett csoportokban még soha nem fordult elő, hogy valaki ne járt volna el kellő diszkrécióval a találkozókon elhangzottakkal kapcsolatban. Ezért arról sem tudok beszámolni, hogy mi történik a titoksértővel. Abban bízom, hogy ez így is marad, és soha sem lesz szükség arra, hogy megéljem.

És végezetül álljon itt mintául az a fogadalmi nyilatkozat, amit a GoldenMInd-MasterMind csoportjainál használunk. Használd bátran Te is a saját csoportodban, akár alakuló félben van a csoportod, akár korábban alakult, rutinos csoportod van. Tekintsd bónusznak, ajándéknak.

******** Szövegminta ********

Titoktartási nyilatkozat:

Alul írott (Név; Születési hely, idő; Lakcím; Anyja neve; Személyi igazolvány száma) az alábbi titoktartási nyilatkozatot teszem:

Fogadom, hogy a MasterMind csoportban megismerhetővé tett személyes és üzleti információkat, adatokat, dokumentumokat - legyen az elektronikusan rögzített, nyomtatott, vagy szóban elhangzó - üzleti titokként, szigorúan bizalmasan kezelem, azokat a MasterMind csoportban bármilyen minőségükben résztvevő személyeken kívül harmadik felek részére a MasterMind csoport egyhangú hozzájárulása nélkül mással nem osztom meg, illetve nem teszem hozzáférhetővé. Kötelezem magam arra, hogy a MasterMind csoporttal összefüggésben keletkező, nálam lévő bizalmas iratokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gyűjtöm, tárolom, és kezelem.

Esetleges hatósági megkeresés esetén a jelen titoktartási nyilatkozatomra való hivatkozással semmiféle nyilatkozatot, vallomást nem teszek, és törekszem, hogy az esetlegesen birtokomba került tárgyi bizonyítékokat elérhetetlenné teszem. A titoktartás megszegésére vonatkozó bármiféle nyomásnak és fenyegetésnek ellenállok.

Hozzájárulok, hogy MasterMind csoporttársaim a céges/vállalkozói és személyes adataimat megismerjék és kezeljék.

Hozzájárulok, hogy rólam hang-, fénykép-, videó-, illetve bármilyen egyéb eszközzel létrehozható és tárolható felvételek készüljenek, melynek felhasználása kizárólag az általam adott írásbeli hozzájárulással használható fel.

A titoktartási kötelezettségem a MasterMind csoportban való tagságom megszűnését, illetve a MasterMind csoport esetleges feloszlását követően, időbeli korlát nélkül, életem végéig megtartom.

Dátum, aláírás.

 

Csatlakozz Te is a GoldenMind-MasterMind által szervezett csoportok egyikéhez, és élvezd a szolgáltatások teljes körét, ami garantálja a MasterMind csoport hosszú távú működését!

>>>Jelentkezés<<<

NyomtatásEmail

Untitled Document