Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a GoldenMind s.r.o. mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes adat kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tartja az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a https://goldenmind.hu/adatkezelesi-szabalyzat hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2. Az adatkezelő adatai

2.1 Az Adatkezelő cég adatai

Név: GoldenMind s.r.o.
Székhely: 943 01 Stúrovo, Hlavná 22.
Cégjegyzékszám: 51 679 485
A bejegyző bíróság megnevezése: Okresného súdu Nitra
Adószám: SK2120751534
Központi telefonszám: +36 70 777 9221
Központi e-mail: goldenmind@goldenmind.hu

2.2 Az adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

Telefonszám: +36 70 777 9221

E-mail: goldenmind@goldenmind.hu

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.8. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

2.3 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Név: Udvardy Mihály Ferenc

Telefonszám: +360 70 777 9221

E-mail cím: goldenmind@goldenmind.hu

3. Adatkezelő Adatkezelési és a kezelt személyes adatok

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

Rendezvények, marketing célú akciók, esetében, melyek regisztrációhoz kötöttek az Adatkezelő a következő adatokat kéri és tartja nyilván:

 • Regisztráló neve (vezeték és keresztneve)*
 • e-mail címe*
 • A regsiztráló által képviselt vállalkozás neve*

A *-gal megjelölt adatok megadása kötelező, hiányában a regisztráció nem jön létre, tovább az adatokat hiány esetén nem rögzítjük.

3.2 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az Adatkezelő online rendelés esetén a következő adatokat kéri be, rögzíti, és kezeli:

 • A vevő neve (vezeték és utóneve) *
 • Telefonszáma *
 • E-mail címe *
 • Számlázási adatok:
  • Vevő neve *
  • Számlázási címe (irányítószám, helység, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó) *
  • Adószáma *
 • Szállítási adatok: (Csak abban az esetben kitöltendő, ha az a számlázási adatoktól eltérő) *
  • Szállítási név *
  • Szállítási cím (irányítószám, helység, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó) *

A *-gal megjelölt adatok megadása kötelező, hiányában a regisztráció nem jön létre, továbbá az adatokat hiány esetén nem rögzítjük.

Az adatkezelés jogalapja és célja: a vevő azonosítása, adóügyi bizonylat (számla) kiállítása, házhoz szállítás lebonyolítása valamint garanciális ügyek intézése és ügyfélszolgálat nyújtása.
A vevő, adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását az erre a célra rendszeresített jelölőnégyzetbe helyezett jelöléssel, opt-in online módon adja a vásárlási folyamatban a vásárlás és a személyes adatok rögzítését megelőzően.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, illetve termék esetén az adás-vételi tranzakció nem jön létre.

Az adatkezelésben kezelt adatok:

 • A vevő neve (vezeték és utóneve) *
 • Telefonszáma*
 • E-mail címe*
 • Számlázási adatok:*
  • Vevő neve*
  • Számlázási címe (irányítószám, helység, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó)*
  • Adószáma*
 • Szállítási adatok: (csak abban az esetben, ha az a számlázási adatoktól eltérő)*
  • Szállítási név*
  • Szállítási cím (irányítószám, helység, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó)*

A *-gal megjelölt adatok megadása kötelező, hiányában a regisztráció nem jön létre, tovább az adatokat hiány esetén nem rögzítjük.

A nyilvántartásba és kezelésbe vett adatokat adóügyi bizonylat kiállítása esetén a bizonylat kiállítását követő 6 + 1 évig őrizzük meg.
Abban az esetben, ha adóügyi bizonylat nem kerül kiállításra, úgy a személyes adatokat a garanciális időszak lejártát követő 90. nap elteltével véglegesen, visszaállíthatatlanul töröljük.

3.3 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az Adatkezelő az online ügyintézés során az alábbi adatokat kéri, rögzíti és kezeli:

 • A vevő neve (vezeték és utóneve) *
 • Telefonszáma*
 • E-mail címe*
 • Számlázási adatok:*
  • Vevő neve*
  • Számlázási címe (irányítószám, helység, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó)*
  • Adószáma*
 • Szállítási adatok: (csak abban az esetben, ha az a számlázási adatoktól eltérő)*
  • Szállítási név*
  • Szállítási cím (irányítószám, helység, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó)*

A *-gal megjelölt adatok megadása kötelező, hiányában az online ügyintézés nem kezdődik meg, tovább az adatokat hiány esetén nem rögzítjük.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in/opt-out hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az ügyintézés teljeskörűségének és személyre szabhatóságának biztosítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az ügyintézés meghiúsulása, illetve a személyes ügyintézés.

Az adatkezelésben kezelt adatok: 

 • A vevő neve (vezeték és utóneve) *
 • Telefonszáma*
 • E-mail címe*
 • Számlázási adatok:*
  • Vevő neve*
  • Számlázási címe (irányítószám, helység, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó)*
  • Adószáma*
 • Szállítási adatok: (csak abban az esetben, ha az a számlázási adatoktól eltérő)*
  • Szállítási név*
  • Szállítási cím (irányítószám, helység, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó)*

A *-gal megjelölt adatok megadása kötelező, hiányában az online ügyintézés nem kezdődik meg, tovább az adatokat hiány esetén nem rögzítjük.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az ügyintézés lezárását követő egy (1) év, melynek elteltével a személyes adatokat visszaállíthatatlanul töröljük.

3.4 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az Adatkezelő a hírlevélhez kapcsolódóan a következő adatokat kezeli:

 • Személy neve (Vezeték és keresztneve)*
 • email címe*

A *-gal megjelölt adatok megadása kötelező, hiányában az online ügyintézés nem kezdődik meg, tovább az adatokat hiány esetén nem rögzítjük.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett dube opt-in/opt-out online hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A GoldenMind-MastrerMind-dal összefüggésbe hozható hírek, információk és marketing üzenetek eljuttatása az érdeklődők számára.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának hiányában a GoldenMind-MasterMind-dal kapcsolatos hírleveleket (MasterMind Magazin és marketing célú üzenetek) nem küldjük el, illetve azok kézbesítése lehetetlen.

Az adatkezelésben kezelt adatok:

 • Személy neve (Vezeték és keresztneve)
 • email címe

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: A GoldenMind-MasterMind működésének teljes időtartamára. A működés beszüntetését követően a személyes adatokat azonnal töröljük.

Leiratkozás esetén a személyes adatok a nyilatkozatot követő 90 nap elteltével törlésre kerülnek.

3.5 MasterMind csoportok szervezéséhez, menedzseléséhez és moderálásához (Szolgáltatás) kapcsolódó adatok

A MasterMind csoportok szervezéséhez, menedzseléséhez és moderálásához (röviden: Szolgáltatáshoz) kapcsolódó adatok, melyet az Adatkezelő rögzít és nyilvántart:

A Szolgáltatás adminisztratív részével kapcsolatban a szerződő irányába:

 • Kapcsolattartó neve (vezeték és keresztneve)*
 • Kapcsolattartó telefonszáma*
 • Kapcsolattartó e-mail címe*
 • Kapcsolattartó levelezési címe (ha az a szerződő cég levelezési címétől eltér)*

A MasterMind csoportban résztvevő részéről:

 • Résztvevő neve (vezeték és keresztneve)*
 • Születési neve (vezeték és keresztneve)*
 • Anyja neve (vezeték és keresztneve)*
 • Lakcíme (irányítószám, helység, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó)*
 • E-mail címe*
 • Telefonszáma*

A *-gal megjelölt adatok megadása kötelező, hiányában az online ügyintézés nem kezdődik meg, tovább az adatokat hiány esetén nem rögzítjük.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett szerződésben rögzített papír alapú hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás szerződésben való rögzítése és a szerződésben rögzített szolgáltatás nyújtása, valamint a kapcsolattartás biztosítása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szerződés létrejöttének meghiúsulása, a szolgáltatás nyújtásának ellehetetlenülése, a kapcsolattartás meghiúsulása.

Az adatkezelésben kezelt adatok: 

 • Kapcsolattartó neve (vezeték és keresztneve)*
 • Kapcsolattartó telefonszáma*
 • Kapcsolattartó e-mail címe*
 • Kapcsolattartó levelezési címe (ha az a szerződő cég levelezési címétől eltér)*
 • Résztvevő neve (vezeték és keresztneve)*
 • Születési neve (vezeték és keresztneve)*
 • Anyja neve (vezeték és keresztneve)*
 • Lakcíme (irányítószám, helység, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó)*
 • E-mail címe*
 • Telefonszáma*

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megszűnését követő 180 nap

3.6 Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükséges

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő rendszereinek működésének biztosítása a szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: 

Az automatikusan működő szolgáltatást nyújtó rendszerekben kommunikációs hibák léphetnek fel, melyek megakadályozzák a szolgáltatás automatizmusának működését, a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

Az adatkezelésben kezelt adatok:

 • IP cím (Az adat birtokosának informatikai eszköze IP címe)
 • E-mail cím

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: A technikai kapcsolat megszakítását követő 30 nap. 

3.7 Böngésző Süti – Cookie

3.3.1 A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újra megadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Ügyfélélmény javítása és kereskedelmi, marketing célú statisztika készítése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: 

 • Nem releváns információk megjelenítése;
 • Helytelen statisztikai következtetéseken alapuló ajánlattétel;
 • Érdeklődésre számot nem tartó marketing üzenetek megjelenítése;
 • Téves kereskedelmi és marketing statisztika

Az adatkezelésben kezelt adatok: 

 • user ID
 • Session ID
 • eszköz ID
 • dátum, és időpont
 • Hely
 • IP cím
 • felkeresett olodalak a http://goldenmind.hhu és a https://goldenmind.hu oldalak tartamában
 • az oldalon eltöltött időtartam
 • Kattintás linkre

A sütik lejárati ideje: 60 perc

3.3.2 Munkamenet sütik – session cookie

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a http://goldenmind.hu és a https://goldenmind.hu weboldalak tartalmának zavartalan böngészési élményének biztosítása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: 

 • Az oldal betöltése lassabbá válhat;
 • egyes megjelenő részletek betöltése meghiúsulhat, vagy lehetetlenné válhat.

Az adatkezelésben kezelt adatok: 

 • user ID
 • Session ID
 • eszköz ID
 • dátum, és időpont
 • IP cím
 • böngésző típusa és verziószáma

A sütik lejárati ideje: A weboldal elhagyása, bezárása, a kapcsolat megszakítása a weboldallal

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik – analitics cookie

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Kereskedelmi és marketing statisztika készítése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nincs

Az adatkezelésben kezelt adatok: 

 • IP cím
 • GPS adatok (ha vannak)
 • meglátogatott aloldalak
 • dátum idő
 • oldallátogatási időtartam
 • felkeresett linkek
 • felkeresett linkek sorrendje

A sütik lejárati ideje: A meglátogatott weboldal elhagyásakor azonnal törlődik

3.3.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

3.8 A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neveFelhasználási helyJogalap/JogszabályMegőrzési idő
RegisztrációWeboldalÜgyfél azonosításregisztráció törléséig
Online rendelésweboldal, adózásPTK, GDPRa vásárlást követő 6 év
Online ügyintézésweboldal, szolgáltatásPTK, GDPR1 év
Hírlevélweboldal, hírlevél küldő rendszerPTK,, Marketing GDPRvisszavonásig
Szolgáltatásweboldal és szolgáltatásokPTK, GDPR,a szerződés fennállásáig
Technikai adatokweboldal üzemeltetésPTK, GDPRa technikai kapcsolt fennállásig

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorolt jogszabályok szerint végzi. 

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

5 Az adatok tárolása és biztonsága

5.1 Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:

Adatkezelő központi telephelyeCímRövid leírás
Tárhely.EU Kft.Budapest, Váci út 188.Szerverterem
Tárhely.EU KftBudapest, Viktor Hugo u. 18-22.Szerverterem
GoldenMind iroda2509 Esztergom-Kertváros, Sátorkői u. 83.Magyarországi iroda

5.2 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

 • sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
 • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
 • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • szervezeti, működési, 
 • fizikai biztonsági, 
 • információbiztonsági védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. 

Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

CégnévCímTevékenységSzerepkörÁtadott adatok köre
Klikk 2018 s.r.o.943 01 Stúrovo 1, Sv. Imricha 33.KönyvelésAdatfeldolgozó– Munkavállaló név – Munkavállaló cím – Munkavállaló adóazonosító jel – Beszállító neve – Beszállító címe – Beszállító adószáma – egyéb, az adózással összefüggő adatok

7 Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai; 
 • az Érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz; 
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve, ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.. 

7.2 Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:: 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból; 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

7.5 Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. 

7.6 Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

7.8 Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9 Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3  pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Tel: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

8  Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Kelt: Sturovo 2019. 02. 18.

Módosítás dátuma: 2022. április 28. verziószám: 1.1_2022

Az Adatkezelési Szabályzat letölthető PDF formátumban az alábbi linkről:

https://goldenmind.hu/letolto/gdpr/adatkezelesi_tajekoztato_GoldenMind_sro_1.1_2022.pdf